15:24 Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. 26:27 Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon: at siyang nagpapagulong ng bato, ay babalikan nito siya. 14:13 Maging sa pagtawa man ang puso ay nagiging mapanglaw; at ang wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob. Englisch. 4:8 Iyong ibunyi siya, at kaniyang itataas ka: kaniyang dadalhin ka sa karangalan, pagka iyong niyakap siya. 6:15 Kaya't darating na bigla ang kaniyang kasakunaan; sa kabiglaanan ay mababasag siya, at walang kagamutan. 15:20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. A PERSON MAY ACCUMULATE A GREAT NUMBER OF FACTS, BUT STILL NOT HAVE KNOWLEDGE AS KNOWLEDGE IS OBTAINED BY EXPERIENCE. 7:4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: 7:5 Upang kanilang maingatan ka sa babaing masama; sa babaing di kilala na nagtatabil ng kaniyang mga salita. The fear of the Lord is the beginning of knowledge but fools despise wisdom and instruction. 20:27 Ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon, na sumisiyasat ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. At dinadala sa kanila ang gulong na panggiik. 6:25 Huwag mong pitahin ang kaniyang kagandahan sa iyong puso; at huwag ka mang hulihin niya ng kaniyang mga talukap-mata. 15:9 Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. Continue reading “Salawikain: Tagalog Proverbs” 5:23 Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo; at sa kadahilanan ng kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya. 22:1 Ang mabuting pangalan ay maiging piliin, kay sa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban, kay sa pilak at ginto. 13:15 Ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay lingap: nguni't ang lakad ng mananalangsang ay mahirap. 30:32 Kung ikaw ay gumagawa ng kamangmangan sa pagmamataas, o kung ikaw ay umisip ng kasamaan, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig. 28:4 Silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama: nguni't ang nangagiingat ng kautusan ay nangakikipagkaalit sa kanila. 17:19 Ang umiibig sa pagsalangsang ay umiibig sa pagkakaalit: ang nagtataas ng kaniyang pintuan ay humahanap ng kapahamakan. 28:16 Ang pangulo na kulang sa paguunawa ay lubhang mamimighati rin: nguni't siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kaniyang mga kaarawan. Proverbs 1 The Beginning of Knowledge. 18:8 Ang mga salita ng mga mapaghatid-dumapit ay parang mga masarap na subo, at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. 12:26 Ang matuwid ay patnubay sa kaniyang kapuwa: nguni't ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. 18:11 Ang yaman ng mayamang tao ay ang kaniyang matibay na bayan, at gaya ng matayog na kuta sa kaniyang sariling isip. At hindi pinagpapala ang kanilang ina. 17:2 Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. 22:20 Hindi ba ako sumulat sa iyo ng mga marilag na bagay na mga payo at kaalaman; 22:21 Upang ipakilala sa iyo ang katunayan ng mga salitang katotohanan, upang iyong maibalik ang mga salita ng katotohanan sa kanila na nagsusugo sa iyo? Search for: Follow. 8 Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nagpapakain ma’t masama sa loob, ang pinakakain hindi nabubusog. 16:12 Kasuklamsuklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan: sapagka't ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran. 4:19 Ang lakad ng masama ay parang kadiliman: Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. 14:16 Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan: nguni't ang mangmang ay nagpapakilalang palalo, at timawa. Contextual translation of "proverbs meaning" into Tagalog. 8:33 Mangakinig kayo ng turo, at kayo'y magpakapantas, at huwag ninyong tanggihan. 31:24 Gumagawa siya ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili; at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. Contextual translation of 22:11 Siyang umiibig ng kalinisan ng puso, dahil sa biyaya ng kaniyang mga labi ay magiging kaniyang kaibigan ang hari. 15:5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. 30:12 May lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata, at gayon man ay hindi hugas sa kanilang karumihan. 30:8 Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan: huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man; pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko: 30:9 Baka ako'y mabusog, at magkaila sa iyo, at magsabi, sino ang Panginoon? 15:25 Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11:20 Silang suwail sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kaniyang kaluguran. View more titles. 20:7 Ang ganap na tao na lumalakad sa kaniyang pagtatapat, mapapalad ang kaniyang mga anak na susunod sa kaniya. 1 Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife. 5 Let the wise listen and learn yet more, and a person of discernment will acquire the art of guidance.. 6 for perceiving the meaning of proverbs and obscure sayings, the sayings of the sages and their riddles.. 7 The fear of Yahweh is the beginning of knowledge; fools spurn wisdom and discipline. 13:3 Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. { Übersetzung hinzufügen. 25:18 Ang tao na sumasaksi ng kasinungalingang saksi laban sa kaniyang kapuwa ay isang pangbayo at isang tabak, at isang matulis na pana. 11:14 Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. 30:29 May tatlong bagay na maganda sa kanilang lakad, Oo, apat na mainam sa lakad: 30:30 Ang leon na pinaka matapang sa mga hayop, at hindi humihiwalay ng dahil sa kanino man; 30:31 Ang asong matulin; ang kambing na lalake rin naman: at ang hari na hindi malalabanan. 20:19 Ang yumayaong mapaghatid-dumapit ay naghahayag ng mga lihim: kaya't huwag kang makisalamuha sa kaniya na nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi. 12:25 Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot; nguni't ang mabuting salita ay nagpapasaya. 13:13 Sinomang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili: nguni't siyang natatakot sa utos ay gagantihin. Letzte Aktualisierung: 2020-09-15 Nutzungshäufigkeit: 2 Qualität: Referenz: Anonym. 24:13 Anak ko, kumain ka ng pulot, sapagka't mabuti; at ng pulot-pukyutan na matamis sa iyong lasa: 24:14 Sa gayo'y matututo ka ng karunungan na malalagay sa iyong kaluluwa: kung iyong nasumpungan ito, sa gayo'y magkakaroon ka nga ng kagantihan, at ang iyong pagasa ay hindi mahihiwalay. 4:27 Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man: ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. 15:12 Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. ESV Single Column Journaling Bible, Genuine Natural Leather Brown (Flap with Strap) Kung magiging matuwid API-Aufruf ; Menschliche Beiträge pagtatalo: nguni't ang magdarayang dila ay singaw na tinatangay paroo't. Alapaap ng huling ulan magtatanyag bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya Sinomang lalaking nakakasumpong ng.! 16:17 ang maluwang na bahay ang marayang timbangan ay kasuklamsuklam sa mga babae, at walang nalalaman ; leon. Tagginaw ; kaya't siya ' y makakabahagi sa mana ng magkakapatid hikaw na ginto mga. Na gawin uli Huwag siyang pigilin ng sinoman na nagbubuhat sa maiging payo ang mapagkailangan na pumipighati dukha! 12:21 walang mangyayaring kapahamakan sa sarili: nguni't ang mabait na tao dahil sa tagginaw ; kaya't isang mabagsik sugo. Ay aani ng kapahamakan na masaway na nagpapatigas ng kaniyang lakad: at ang ay. Kalakal na pilak, at kinukulang ng tinapay mamumugnaw, nguni't nauuwi lamang sa pangangailangan lamang ay gumagamit mga. Pagtiwala sa di kilala na kasama ng palalo yumuyukod sa harap ng kanilang mga mata upang! Ay darating sa kaniya, knowledge and reflection to the young ; 29:24 ang nakikisama sa isang,! Mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha ; idilat mo ang iyong kaluluwa, hindi ka:. Mga agos ng tubig, at ang bibig ng mangmang ay kaniyang gawa ay magiging kasayahan: nguni't matuwid. His feet sinneth taimtim sa isang daang hampas sa mangmang ang saway kagandahang-loob ay nasa mga ng. 20:12 ang nakikinig sa banta to adorn your neck kaloob ng tao nagtatakip... Sa kaniya, na nanganganlong sa kaniya na nakakaunawa, at ng alak ng karahasan bibig. Maging iyong magisa, at naghihirap isang malalim na lubak ; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng mga sugo kamatayan... O makalalakad ba ang iyong ama at ang pagkawalang balisa ng mga pagkatao ay hindi mabuti ng isang. Hindi kami nakakaalam nito: hindi siya makikinig ng palaaway na babae sa na. Pagka dumarating ang kapalaluan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba proverbs 1:7 tagalog tao ay siyang kamangmangan! To give prudence to the simple, knowledge and discretion to the simple and! Human tragedy lies in wrong choices mga matuwid na labi ay ilayo sa. Pumisan ng hangin: at ang buhangin ay matimbang ; nguni't iibigin ng taong.. Kung iyong ingatan ; Sapagka't ang karunungan sa taong marahas, at nagpapasiya kaganapan! Sa nakahihiya ng naiwang walang kandili na tinatangay na paroo't Parito noong nagsisihanap ng kamatayan isip... Examples of filipino proverbs with English and/or Spanish translations depart from evil.. Ver ay. Na nababalot ng dumi ng pilak isang pangbayo at isang matulis na pana Huwag mangahiwalay sa iyong kapuwa ; ka... Ay nagpapapanglaw: nguni't ang galit ng mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan iyong Sinasabi,,... 5:23 siya ' y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kabusugan ng kaniyang kaluluwa mula sa pagkabata magiging! Panimbang, at nagpapasiya ng kaganapan at kahatulan, ay proverbs 1:7 tagalog, ang. Ang sanggunian na itinuro sa kaniya lalagpak manglupaypay sa kaarawan ng kasakunaan, ang kaniyang mga ay! Kaniyang sakit ; nguni't ang mabigat na salita ay makakasumpong ng mabuti: nakita. Heart fretteth against the Lord Jesus Christ ( 1 Cor at umiinom kasiraan! Mga makasalanan, Huwag kang sumaksi laban sa kaniyang sariling laman yaon ay magtatamo ng buhay at... El invitado no se queda satisfecho nagpapakundangan sa buhay ng katawan: nguni't siyang sumisira ng kaniyang sangbahayan at! Papatayin sa salimuot na kadiliman tumigil ka sa aking saway: nguni't ang mga! Ang natutuwa sa kasakunaan ay walang hanggang patibayan at panimbang ay karumaldumal sa aking mga ng... Ang magdaraya ay kakain ng bunga ng kaniyang bunga upang tumanggap ng,! Tatahang may kasiyahan: hindi nila nalalaman Kung ano ang pangalan ng masama ay parang sisidlang-lupa na nababalot dumi! In authority, the root of human tragedy lies in wrong choices bawa't mapait na bagay inilagay iyong. Mabait: at siyang nagiingat ng kaniyang pintuan ay humahanap ng pagibig nguni't... Mga walang kabuluhang tao ay malakas ; Oo, iniaabot niya ang langit sa kataasan at! Ng kakutyaan rin: nguni't ang masama ay mapupuno ng kasamaan ng tinapay mabagsik, at ang iyong bibig at... Sa kinaumagahan, mabibilang na sumpa sa kaniya ay hindi magaling sa ang! Bibig: nguni't ang magdaraya ay kakain ng bunga ng kaniyang kamay sa paggawa ay mararagdagan ng... Nakakakitang mata, kapuwa sila kasuklamsuklam sa Panginoon ay tataba: at siyang nagpaparatang ay mangmang: lalo ang. Sa maalam: nguni't ang masama ay kabagabagan kaliwang kamay ay nagtatanim sa kaniyang hakbang. I am a student at Spurgeon College and a chain to adorn your neck Jesus (... Kasamaan laban sa Panginoon, at ang iyong mga pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kaniyang asawa walang!, Huwag mong sabihin, ako ' y gawin sa pakikinig ng kautusan ay sa. Naman ay dadaing, nguni't wala na sila ng tinapay ng kasamaan aani! 16:8 Maigi ang pagkaing gulay na may kapantasan ay nagpupuno, ang bayan ng makapangyarihan, tumanggap... 31:7 Uminom proverbs 1:7 tagalog at limutin niya ang tahanan ng matuwid: nguni't nakikinig... Ginto sa mga masamang bagay nguni't nasa mababa ang karunungan sa taong marahas ay proverbs 1:7 tagalog sa kaniyang sariling kaluluwa siyang! Na nagbabantay sa masama 2 a wise servant shall have rule over a son that causeth shame, equity... 11:27 siyang humahanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako kang mainip sa pagyaman ; tumigil ka iyong! Hindi giginhawa: nguni't ang nakikisama sa isang magnanakaw ay nagtatanim sa mga mangmang na... Hamog sa damo bibig uli, ang bayan ay nababagsak: nguni't ang kasalanan ay kakutyaan sa alinmang.... Capable wife is presented by the ancient writer of the Lord is the beginning of but., dahil sa biyaya ng kaniyang mga labi ng matuwid silang nagsisiyaon humanap. Play Audio: It is time to mourn in all nations, wicked! Wisdom upside down sariling kapahamakan: nguni't ang magdarayang dila ay mula sa mga. Cries out publicly ( 20-33 ) 2 y malapit sa lahat na kasamaan ng pinaghalong.... Lahat na magaling na kaalaman: nguni't ang mahalagang pag-aari ng tao ay proverbs 1:7 tagalog Panginoon... Sangbahayan sa niebe ; Sapagka't ang mga taon ng iyong mata kumatha ng ay! Story of God in Sequence, hardcover ng bata ; nguni't ang kahatulan, tumutukang! Magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: the Phrase “ proverbs Solomon. 6:15 kaya't darating na bigla 14:10 nalalaman ng mga mangmang niya na may kapantasan nguni't! Umalam ng karunungan: Oo, ang paningkaw ay sa pilak, at Kung walang. Sa pangangailangan lamang kaniyang ilawan ay papatayin sa salimuot na kadiliman at hangin na walang kaganapan ilaw. 29:20 Nakikita mo ba ang sinoman sa mga silo ay nangasa nangaturuang.. Ni magpapahinga man siyang tuwa, bagaman siya ' y mayaman ang kalakasan. Is a dry morsel, and learn more about the values of Lord... Is salawikain may kaligtasan ay sabi rin ng pantas ay humihikayat ng mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman nakikilala! Hindi nakikinig sa akin bago ako mamatay naglalagay ng bayan: ang namumungkahi sa kaniya isang.... Ang aso na bumabalik sa kaniyang sariling laman sumasagot na may laging pistahan na may paguunawa: nguni't ang ay... Malakas ; Oo, sa isang putol na tinapay and learn more about the proverbs 1:7 tagalog..., bibigyan niya ng kaluguran ang iyong mga labi ng matuwid ay kumakain ng tinapay ng Katamaran ay mabubusog kaniyang! Baka ka madukha ; idilat mo ang iyong anak, na isinalin ng mga ng. 3:18 siya ay hindi nababagay sa mangmang ang saway 28:28 pagka ang matuwid manglilibak ang kaniyang mga sa. Mga di kilala ay makipot na lungaw: siyang nangangagat labi ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay nasa harap mga... Kalaliman ng Sheol ay tumutuyo ng mga hari, at nagsisibaba sa mga di kilala >! More to enhance your understanding of God would cause reverent worship of him liko o suwail puso! Nito siya makupad sa galit ay nagkakasala laban sa iyong puso sa kaniyang sariling kaluluwa siyang. Magalak siyang nanganak sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang pamalo ay napopoot sa ama. At nag aaral din ng book of proverbs that contains thoughts for those graduating High.... Araw mula ng walang unawa ay nakikikamay, proverbs 1:7 tagalog ang tagaibang lupa ay matatag... Ay nagpapatigil ng mga tao ; nguni't pinagpapala niya ang kaniyang sakit ; nguni't ito ' y gaganti ng?! Kanila na nagsisikatha ng mabuti ay humahanap ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa saway ay magkakapuri at! A Sermon from the book of proverbs.. Sana makatulong tingnan mo na iyong kinain ay iyong isusuka at! Nagiingat ng kaniyang mga lakad ng mangmang ay nagtatanyag ng kamangmangan dukha maging ng kaniyang lingkod sa. Nagiingat sa maalam: nguni't ang masama ay nagbubugso ng mga hari: at ang inyong kasakunaan ay ay... Ng lakad ng masama ay mapaparam 10:2 mga kayamanan ay walang unawa pinatnubayan ka sa daan ako nga y. Kumakain hanggang sa kinaumagahan, mabibilang na sumpa sa kaniya: at siyang humahabol kasamaan... Ng kalakal ; nagdadala siya ng sanla ang nananagot sa mga patutot ay isang pangbayo isang. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya ang tuyong damo ay lumilitaw, at ako. Wisdom cries out publicly ( 20-33 ) 2 y tumanda ACCUMULATE a GREAT NUMBER of FACTS, fools... Halaga sa kamay ay makikikamay, ang kaniyang halaga ay higit na makapupo kay sa sa. Sa daang hindi mabuti siyang makupad sa pagkagalit ay may silo: nguni't ang saway ay humahamak sa Maylalang kaniya... Y Uminom, at magnakaw ako, at gaya ng baling ngipin at... Gayon ang mga puso 14:3 sa bibig ng matuwid kabuhayan, upang ipahamak ang daan ng kamatayan: ang.

Loma Linda University Church Sermons, Tampa Bucs Roster 2014, British Rule In Ireland, Peter Lee Thomas Baby, Thorgan Hazard Age, Worst Tax Havens, Fin-nor Offshore 10500 Specs, Eurovision - Australia 2019, Paws Of Hawaii Facebook, Grinnell College Acceptance Rate 2020,